Веќе од
$99.00
Месечно
$50.00 Конфигурирање на провизија
16 Bay Back Plan (0 Достапно)
Intel Xeon Quad Core E5-2620V2

64 GB DDR3 RAM

UP to 16 SSD or SATA Drives

LSI Hardware Adapter

Веќе од
$59.00
Месечно
$50.00 Конфигурирање на провизија
8 Bay Back Plan (0 Достапно)
Intel E3-1270V3

32 GB DDR3 RAM

UP to 8 SSD or SATA Drives

LSI Hardware RAID

Веќе од
$189.00
Месечно
$175.00 Конфигурирање на провизија
24 Bay Back Plan (0 Достапно)
Intel Xeon Silver 4214

64 GB DDR3 RAM

UP to 24 SSD or SATA Drives

LSI Hardware RAID